Anbi

Anbi

De stichting Peter van den Braken Centrum Sterksel is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het hebben van een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. De voordelen gelden zowel voor de stichting als voor de donateurs.

De belastingvoordelen zijn:
- geen erfbelasting of schenkbelasting betalen als de stichting erfenissen of schenkingen gebruikt voor het algemeen belang;
- geen schenkbelasting als de stichting schenkingen doet in het algemeen belang;
- voor donateurs zijn (onder voorwaarden) de giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De voorwaarden worden in onderstaande ANBI Verklaring nader toegelicht.

- ANBI-gegevens-Stichting-PvdBrakencentrum

- Jaarrekening 2020


Door de stopzetting van de activiteiten zijn we gaan nadenken over de toekomstige doelstellingen van het Peter van den Braken Centrum die passen binnen het ANBI statuut.

Op dit moment zijn we bezig met het uitschrijven van het nieuwe beleidsplan.

Om al een tipje van de sluier op te lichten, kunnen we al zeggen dat de basisgedachte van dit beleidsplan zal zijn:
“Kansarme jongeren een kans geven”

Binnenkort meer hierover…!