Anbi

Anbi

De stichting Peter van den Braken Centrum Sterksel is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het hebben van een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. De voordelen gelden zowel voor de stichting als voor de donateurs.

De belastingvoordelen zijn:
- geen erfbelasting of schenkbelasting betalen als de stichting erfenissen of schenkingen gebruikt voor het algemeen belang;
- geen schenkbelasting als de stichting schenkingen doet in het algemeen belang;
- voor donateurs zijn (onder voorwaarden) de giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De voorwaarden worden in onderstaande ANBI Verklaring nader toegelicht.

- ANBI-gegevens-Stichting-PvdBrakencentrum

- Jaarrekening 2019